Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

 

 

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

 

 

 

 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

(สำหรับนักศึกษา)   >> คลิก <<


 

 

 

 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

(สำหรับครูพี่เลี้ยง)   >> คลิก <<


 

 

 

 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย)   >> คลิก <<

 


 

 

 

 

 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

(สำหรับอาจารย์นิเทศก์)   >> คลิก <<

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา