ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565)       คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย       รายชื่อโรงเรียน และอัตราจัดสรร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565       ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรา แก้วชารี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เป็นตัวแทน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปประกวดแข่งขันใน (ระดับประเทศ) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“       ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉรา บุญห่อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“       ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุวณิดา คำเสนา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“       ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับ “โล่รางวัล และเกียรติบัตร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564       ขอแสดงความยินดีกับนายชยางกุล สมตน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Infographic โครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด       คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะการเ       สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวนันท์นภัส แก้วคำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ ได้รับ “รางวัลที่ ๒” (ประเภท Clip VDO)     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER