Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้ขอรับทุนการศึกษา (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  27-09-2562

​- ประกาศการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ขอรับทุน  ​

 


- รายชื่อโรงเรียนและอัตราสำหรับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธฺุ์ 

 


เอกสารสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (ใบสมัคร) 

 


- กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ขอรับทุนการศึกษา 


 

- คู่มือการดำเนินงานระบบสนับสนุนทุนโครงการครูรักษ์ถิ่น สำหรับโรงเรียน  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563    
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
  ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 
  ตารางการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา