Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  09-04-2563

"มหาวิทยาลัยดีๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ไกลบ้าน"
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สมัครออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ admission.ksu.ac.th
.
ระดับ ปวส. , ปริญญาตรี เทียบโอน, ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
https://admission.ksu.ac.th/ksu2.html
รับสมัครวันที่ 6 ก.พ. – 20 เม.ย. 63
.
ระดับปริญญาตรี #TCAS63
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รับสมัคร วันที่ 7 - 27 เมษายน 2563
.
รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน
7 - 20 พ.ค. 63
.
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
.
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
https://admission.ksu.ac.th/ksu/program.php
.
ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ https://admission.ksu.ac.th/ksu-sp.html
รับสมัคร 27 ก.พ. – 20 เม.ย. 63
.
ระดับปริญญาโท https://admission.ksu.ac.th/graduate2.html
รับสมัคร 23 มีนาคม - 8 มิถุนายน 2563
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 08 6458 4365
หรือที่ Page Facebook
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/ASR.KSU/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563    
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
  ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 
  ตารางการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา