Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภา ภูเด่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  14-08-2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภา ภูเด่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓
อาจารย์ธีรภัทร สินธุเดช อาจารย์ผู้ควบคุมและนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด กล่าวว่า การประกวดดังกล่าว จัดโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ และได้เชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการประกวด ภายใต้โครงการ “การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓” ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ให้ความสำคัญในการส่งเสริมนักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทุกระดับ ทั้งในระดับภาค และระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อย่างดียิ่ง เสมอมาทุกกิจกรรม เช่นเดียวกับครั้งนี้  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563  
  ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี 
  ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี 
  ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 2  
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
     #

     ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี
     #

     ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี
     #

     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 2
     # 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา