Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  23-09-2563

 

ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" ระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER  ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563  

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ณ HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

                ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ

                 ผลการประกวดในครั้งนี้ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ให้ทางชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเภท TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ต้นแบบระดับเงิน รอบประเทศ อย่างสมศักดิ์ศรี” ในงานครบรอบ ๑๘ ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓ โดยภายในงานมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ มากกว่า ๑๐๐ บูธ ทั่วประเทศ ซึ่งทางชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองเก่าของชาวกาฬสินธุ์ มาจัดเป็นบูธนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
               

 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณทางจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ค่อยสนับสนุนในการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ตารางคุมสอบปลายภาค 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 
  ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี 
  ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี 
  ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     ตารางคุมสอบปลายภาค 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
     #

     ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
     #

     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
     #

     ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี
     #

     ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี
     # 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา