Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  23-09-2563

 

ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" ระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER  ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563  

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ณ HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

                ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ

                 ผลการประกวดในครั้งนี้ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ให้ทางชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเภท TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ต้นแบบระดับเงิน รอบประเทศ อย่างสมศักดิ์ศรี” ในงานครบรอบ ๑๘ ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓ โดยภายในงานมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ มากกว่า ๑๐๐ บูธ ทั่วประเทศ ซึ่งทางชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองเก่าของชาวกาฬสินธุ์ มาจัดเป็นบูธนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
               

 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณทางจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ค่อยสนับสนุนในการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอแสดงความยินดี นายธีรภัทร สินธุเดช ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา และงานกิจการพิเศษ”   
  ขอแสดงความยินดี นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย”   
  ขอแสดงความยินดี นางสาวนคินทร พัฒนชัย ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและวางแผน”   
  ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์อุบล ทิพเลิศ ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาการศึกษา (๖๕๐๑) อนุสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (๖๕๐๑๒๒)   
  ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาคณิตศาสตร์ (๐๑๐๔)   
     ขอแสดงความยินดี นายธีรภัทร สินธุเดช ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา และงานกิจการพิเศษ”
     

     ขอแสดงความยินดี นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย”
     

     ขอแสดงความยินดี นางสาวนคินทร พัฒนชัย ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและวางแผน”
     

     ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์อุบล ทิพเลิศ ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาการศึกษา (๖๕๐๑) อนุสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (๖๕๐๑๒๒)
     

     ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาคณิตศาสตร์ (๐๑๐๔)
      

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา