Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมศึกษาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  16-11-2563

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมศึกษาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ท่าน​ ดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช นิลเขต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563   
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/ 2563 
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมศึกษาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมศึกษาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา