Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตารางสอบกลางภาค คณะศึกษาศาสตร์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ    วันที่ประกาศ  19-12-2562

ตารางสอบกลางภาค คณะศึกษาศาสตร์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563


- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ​​


- สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 


- สาขาวิชาภาษาไทย 


- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 


- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 


- สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 คณะศึกษาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา