Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ติดต่อเรา


คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 

โทรศัพท์ 043-602037 โทรสาร 043-602037

Facebook คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา