Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) มี 1 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา