Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 104)   
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 (อ่าน 430) 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 259) 
ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 (อ่าน 651) 
ตารางการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  (อ่าน 73) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 167) 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 654) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1,052) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 298) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้ขอรับทุนการศึกษา (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3,623) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครทุน “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” หลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 688) 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 372) 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อ่าน 388) 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ชวยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค  (อ่าน 444) 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา สุรมณี  (อ่าน 412) 
ภาพโครงการจัดการเรียนรู้ด้านงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (อ่าน 360) 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี คณบดี (อ่าน 579) 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ (อ่าน 470) 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (อ่าน 372) 
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี (อ่าน 300) 
มีข้อมูลทั้งหมด  27  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา