Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563  (อ่าน 14)   
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี (อ่าน 21) 
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี (อ่าน 17) 
ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 48) 
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 2  (อ่าน 44) 
ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจและรักในเสียงเพลง ร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี (อ่าน 62) 
ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (อ่าน 55) 
ตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 117) 
ขอแสดงความยินดีกับ นายราชันย์ ขาวกุญชร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิ่งสะสมระยะทางมากที่สุด ในกิจกรรม Virtual Run  (อ่าน 54) 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภา ภูเด่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (อ่าน 54) 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 56) 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) (อ่าน 42) 
โครงการ ‘พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนจากครูภูมิปัญญา (อ่าน 40) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2563  (อ่าน 123) 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 (อ่าน 106) 
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 295) 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 (อ่าน 738) 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 376) 
ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 (อ่าน 781) 
ตารางการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  (อ่าน 114) 
มีข้อมูลทั้งหมด  43  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา