ผลงานวิชาการ


Image

เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม (Algorithms and Programming)

+

Byลาวัณย์ ดุลยชาติ 24 ก.พ. 2565 เข้าชม : 1093

เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้ใช้ประกอบการสอนใน รายวิชา ED-032-109 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

Image

ตำรา การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (Python Programming)

+

Byลาวัณย์ ดุลยชาติ 24 ก.พ. 2565 เข้าชม : 878

ตำราเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ED-032-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ซึ่งยังไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อน

ทั้งหมด 2 รายการ Page : 1