วิชาเอกคณิตศาสตร์

Team Image

ผศ.ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว

อาจารย์

Team Image

ผศ.สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล

อาจารย์

Team Image

สมใจ ภูครองทุ่ง

อาจารย์

Team Image

ประภาพร หนองหารพิทักษ์

อาจารย์