ข่าวประชาสัมพันธ์


Image

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA Version 4.0 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

Byสุกัญญา 03 เม.ย. 2567 เข้าชม : 167

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA Version 4.0 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

+

Byสุกัญญา 03 เม.ย. 2567 เข้าชม : 184

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

Image

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

+

Byสุกัญญา 02 เม.ย. 2567 เข้าชม : 161

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

+

Byสุกัญญา 02 เม.ย. 2567 เข้าชม : 173

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567

Image

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน (กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ศึกษาบริบทชุมชน : ขั้นพัฒนาชุมชน) รุ่นที่ 4

+

Byสุกัญญา 18 มี.ค. 2567 เข้าชม : 164

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน (กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ศึกษาบริบทชุมชน : ขั้นพัฒนาชุมชน) รุ่นที่ 4

Image

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.1 กิจกรรมนิเทศร่วมพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 1 : กิจกรรมย่อยที่ 6.1

+

Byสุกัญญา 18 มี.ค. 2567 เข้าชม : 164

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.1 กิจกรรมนิเทศร่วมพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 1 : กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3)

Image

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

+

Byสุกัญญา 07 มี.ค. 2567 เข้าชม : 163

ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Image

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2567

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 16 ก.พ. 2567 เข้าชม : 161

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือกและการคัดเลือกผู้รับทุน กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือก ระหว่าง วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

Image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดอาคารปฏิบัติการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 13 ก.พ. 2567 เข้าชม : 161

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Image

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอแม็ท ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 09 ก.พ. 2567 เข้าชม : 160

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอแม็ท กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Image

Open House เปิดบ้าน ม.กาฬสินธุ์ 2024 “The Future of Job & Education Fair”

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 09 ก.พ. 2567 เข้าชม : 160

กิจกรรม Open House เปิดบ้าน ม.กาฬสินธุ์ 2024 “The Future Of Job & Education Fair” โดยคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมการเรียนต่อ ม.กาฬสินธุ์

Image

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 07 ก.พ. 2567 เข้าชม : 161

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ณ ค่ายลูกเสือนิรัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาส การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 01 ก.พ. 2567 เข้าชม : 160

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ในโอกาส การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีการศึกษา 2566

Image

พิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงขึ้น) ประจำปี ๒๕๖๗

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 01 ก.พ. 2567 เข้าชม : 161

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงขึ้น) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

Image

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2566

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 26 ม.ค. 2567 เข้าชม : 160

งานกิจการนักศึกษาคณะ ฯ ขอประชาสัมพันธ์ มายังนักศึกษาผู้สมัครและชำระเงินฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือ เพื่อทราบกำหนดการ ดังนี้

Image

"เทศกาลบุญคูณลาน สืบสานประเพณีวิถีไทนามน" ประจำปี 2567

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 24 ม.ค. 2567 เข้าชม : 160

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบุคลากรได้เข้าร่วมงาน"เทศกาลบุญคูณลาน สืบสานประเพณีวิถีไทนามน" ประจำปี 2567

Image

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสมทบขนมและของเล่นเด็ก ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สนใจ สามารถสมทบ ฯ ได้ที่ กองกิจการนักศึกษา (อาคารช่อตะแบก)

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 10 ม.ค. 2567 เข้าชม : 161

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสมทบขนมและของเล่นเด็ก ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 13 มกราคม 2567 ณ เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

Image

ประชาสัมพันธ์มายังนักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติและแจ้งกำหนดการ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 10 ม.ค. 2567 เข้าชม : 159

ประชาสัมพันธ์มายังนักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

Image

ตารางสอบกลางภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 - 19 มกราคม 2567

+

Byสุกัญญา ขะกิจ 10 ม.ค. 2567 เข้าชม : 159

ตารางสอบกลางภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 - 19 มกราคม 2567

Image

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

+

Byสุกัญญา 01 ธ.ค. 2566 เข้าชม : 161

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์...

Image

การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2566 รอบ 2 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พื้นที่ในเมือง วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พื้นที่นามน

+

Byสุกัญญา 01 ธ.ค. 2566 เข้าชม : 166

การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2566 รอบ 2 ติดต่อรับบัตรได้ที่ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พื้นที่ในเมือง วันที่ 7 ธันวาคม...

Image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ”สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง

+

Byสุกัญญา 29 พ.ย. 2566 เข้าชม : 161

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ”สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้โตรค" ประเภทกลุ่ม...

Image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง นายธีรศักดิ์ ศรีสุข คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ “คว้ารางวัลชนะเลิศ ” การประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้โตรค" ประเภทบุคคล

+

Byสุกัญญา 29 พ.ย. 2566 เข้าชม : 161

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง นายธีรศักดิ์ ศรีสุข ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ “คว้ารางวัลชนะเลิศ ” การประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง...

Image

ขอแสดงความยินดีกับ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดทงเล็ก ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

+

Byสุกัญญา 29 พ.ย. 2566 เข้าชม : 161

ขอแสดงความยินดีกับ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดกระทง ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

Image

ขอแสดงความยินดี กับนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง คณะศึกษาศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในงานลอยกระทง

+

Byสุกัญญา 29 พ.ย. 2566 เข้าชม : 160

ขอแสดงความยินดี กับนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง คณะศึกษาศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมการประกวดในงานลอยกระทง "มอน้ำดำ" ม.กาฬสินธุ์ ปี 2566

Image

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

+

Byสุกัญญา 24 พ.ย. 2566 เข้าชม : 159

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

Image

แจ้งเลื่อนการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566 ทางธนาคารแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบบัตรนักศึกษาออกไปก่อน โดยวันเวลาการส่งมอบบัตรฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

+

Byสุกัญญา 23 พ.ย. 2566 เข้าชม : 163

แจ้งเลื่อนการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566 โดยวันเวลาการส่งมอบบัตรฯ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Image

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นาตยา หกพันนา อาจารย์วิชาเอกประถมศึกษา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรการสอน จากมหาวิทยาลัยนครพนม

+

Byสุกัญญา 23 พ.ย. 2566 เข้าชม : 160

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นาตยา หกพันนา อาจารย์วิชาเอกประถมศึกษา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรการสอน

Image

#ค่าเทอม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

Byสุกัญญา 22 พ.ย. 2566 เข้าชม : 167

#ค่าเทอม แต่ละหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถาบันการศึกษาดีๆ ใกล้บ้าน......ไปเรียนไกลทำไมกัน เรียนใกล้บ้าน....ประหยัดเงิน

Image

ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2566 รอบ 2 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล

+

Byสุกัญญา 17 พ.ย. 2566 เข้าชม : 162

ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2566 รอบ 2 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล "พื้นที่ในเมือง" "พื้นที่นามน"

ทั้งหมด 129 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>