Youtube

รับชม Chanel ของคณะ

Facebook Page

ติดตามข้อมูล กิจกรรมของคณะ

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์


Image

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์

+

Byสุกัญญา 19 ก.ค. 2567 เข้าชม : 6

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

Image

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567

+

Byสุกัญญา 15 ก.ค. 2567 เข้าชม : 10

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567

Image

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง) ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

Byสุกัญญา 10 ก.ค. 2567 เข้าชม : 11

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง) ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ

Image

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาส่งเข้าประกวด โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2024 ปีที่ 7

+

Byสุกัญญา 08 ก.ค. 2567 เข้าชม : 22

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาส่งเข้าประกวดใน "โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2024 (ปีที่ 7)"

Image

โครงการกีฬาน้องใหม่ สานสายใยพี่และน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

Byสุกัญญา 08 ก.ค. 2567 เข้าชม : 13

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการกีฬาน้องใหม่ สานสายใยพี่และน้อง ประจำปีการศึกษา 2567

Image

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 7 การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น กิจกรรมที่ 7.1 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที

+

Byสุกัญญา 01 ก.ค. 2567 เข้าชม : 20

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 7.1 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4

ข่าวทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ ธันวาคม 2564

52792

ทั้งหมด

  

13

วันนี้

  

1

ออนไลน์