โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2567

          โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2567 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือกและการคัดเลือกผู้รับทุน กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือก (กิจกรรมค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูประถม+ปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น)

          โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 และมีนักเรียน/นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนเดินทางมาเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่นร่วมกับรุ่นพี่ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1,2,3 และ 4 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก มหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)


โพสโดย : สุกัญญา ขะกิจ  | 16 ก.พ. 2567  | เข้าชม : 161  ครั้ง