โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.1 กิจกรรมนิเทศร่วมพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 1 : กิจกรรมย่อยที่ 6.1


โพสโดย : สุกัญญา  | 18 มี.ค. 2567  | เข้าชม : 165  ครั้ง