โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน (กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ศึกษาบริบทชุมชน : ขั้นพัฒนาชุมชน) รุ่นที่ 4


โพสโดย : สุกัญญา  | 18 มี.ค. 2567  | เข้าชม : 164  ครั้ง